Tri-Trenbolone (Tri-Trens)- 150mg/ml 10ml/vial USA

$115.00

Substance: Trenbolone Acetate 50mg, Trenbolone Enanthate 50mg, Trenbolone Hexahydrobenzylcarbonate 50mg
Manufacturer: Euro-Pharmacies
Pack: 10ml vial (150mg/ml)

.